Aktuellt

Händelser under 2021
  • Årsmöte kommer att hållas söndagen den 14 mars. I år hålls inget fysiskt möte. I stället erbjuds alla medlemmar att via e-mail (kojtamellan@gmail.com), telefon (070-273 94 26) eller annat komma med eventuella förslag till styrelsen senast fredagen den 12 mars.
  • Två aktiviteter är planerade under 2021:
    • Nattskärrevandring 4 juni kl 22.00: Vi återupptar den populära nattskärrevandringen. Samling vid parkeringsplatsen vid Mellansjön där vi börjar med att grilla korv och invänta skymningen. Därefter får vi se vart nattskärran leder oss. Kanske till Åbron där man så här års kan skåda vattenfladdermöss som fångar insekter.
    • Berättarvandring söndag 26 september kl 10.00: Här planerar vi att vandra vid Mellansjön med omgivningar, tillsammans med en person som kan berätta lite historia, myter och kanske deklamera dikter. Programmet är ännu så länge preliminärt.
    • För båda aktiviteterna gäller samling vid välkomstskylten, infart ca 500 m norr om Kojtet vid gula klubbstugan.
    • Medtag gärna egen fika. Vid nattskärrevandringen bjuder föreningen på grillad korv. Vid högt vattenstånd kan stövlar behövas