Aktuellt

Händelser under 2020
 • Årsmöte kommer att hållas söndagen den 15 mars 2020, kl 16.00 i Wicas lokaler Elnarydsvägen 22 i Vislanda. Föredrag av Johan Marand om vilda honungsbin. Alla medlemmar är välkomna. Vi bjuder på fika.
 • Två aktiviteter är planerade under 2020:
  • Sommarvandring söndag 19 juli 2020, kl 10.00
   .Vi vandrar förbi Gamla Prästgården, över Gransboda och vidare till ett naturvårdsområde där vi förhoppningsvis får beskåda blomningen av ett nyligen upptäckt bestånd av den sällsynta orkidéen knärot. Ciceroner är Tobias Ivarsson och Per Darell.
  • Höstvandring söndag 27 september 2020, kl 10.00
   Höstvandringen planerar vi att förlägga till det röda spåret som bl.a går över en grusås med 150-åriga tallar och tillbaka utefter Mellansjöns västra strand.
  • För båda aktiviteterna gäller samling vid välkomstskylten, infart ca 2 km norr om Kojtet vid gula klubbstugan.
  • Medtag gärna egen fika. Vid högt vattenstånd kan stövlar behövas