Aktuellt

Händelser under 2022
  • Årsmöte kommer att hållas söndagen den 20 mars i Wicas lokaler på Elnarydsvägen i Vislanda.
  • Två aktiviteter är planerade under 2022:
    • Vårvandring söndag 8 maj kl 10.00: Vårvandringen planerar vi att förlägga till det röda spåret som b.a går över en grusåsmed 150-åriga tallar och tillbaka utefter Mellansjöns västra strand. Det blir tipspromenad med prisutdelning. Ta gärna med egen fika.
    • Sensommarvandring söndag 28 augusti kl 10.00: Denna vandring planerar vi att gå runt Kojtasjön med avstickare till den planerade badplatsen vid Kojtet.
    • För båda aktiviteterna gäller samling vid välkomstskylten vid Mellansjön. Hitta dit: Vid Kojtet, ca 1,5 km öster om Vislanda samhälle, sväng norrut mot Oby. Efter ca 1/2 km, sväng höger vid skylt "Vandringsleder.
    • Medtag gärna egen fika.