Aktuellt

Händelser under 2019
 • Årsmöte kommer att hållas söndagen den 17 mars 2019 kl 16.00. Lokal meddelas senare. Alla medlemmar är välkomna. Vi bjuder på fika.
 • Tre aktiviteter är planerade under 2019:
  • Söndag 14 april 2019, kl 10.00
   För vårvandringen har vi valt det grönvita spåret eller ’kulturspåret’ som bl.a tar oss förbi Vislanda Gamla Prästgård, Torsta säte samt en skeppssättning från järnåldern.
   Längd: 8,1 km
   Medtag gärna egen fika.
  • Onsdag 5 juni 2019, kl 22.00
   Vi upprepar fjolårets succé med nattvandring på spaning efter nattskärran. Liksom förra året startar vi med att bjuda på grillkorv med bröd vid parkeringen Mellansjön.Ta gärna med dryck och eventuellt alternativ om du önskar något annat är korv.
  • Söndag 1 september 2019, kl 10.00
   Höstvandringen tar oss runt Kojtasjön där vi bl.a kan studera årets utbredning av den rödlistade gentianan som växer relativt rikligt på dess västra och södra stränder.
   Längd: 4,4 km
   Medtag gärna egen fika. Vid högt vattenstånd kan stövlar behövas.
  • För alla aktiviteter gäller samling vid välkomstskylten, infart ca 2 km norr om Kojtet vid gula klubbstugan.